Om boken

Intresset för att skriva en bok om ätstörningar började för två år sedan. Min kompis, som sedan flera år tillbaka lidit av anorexi, hade nu blivit friskförklarad. Vi bestämde oss för att skriva en bok tillsammans där vi skildrade åren med anorexin – hon ur den sjukas synvinkel och jag ur den närståendes perspektiv.

Av olika anledningar blev planerna aldrig av. I stället bestämde jag mig för att genomföra projektet på egen hand. Från början var tanken att endast behandla anorexiområdet, men allt eftersom arbetet fortskred upptäckte jag att olika ätstörningsformer ofta överlappar varandra och jag valde därför att titta på hela spektrumet av ätstörningar. Min plan var då att dela in boken i olika kapitel efter respektive ätstörningsform, men även detta visade sig omöjligt av samma skäl. I boken får vi följa olika personer och deras varierande erfarenheter kring den här typen av problem. Öppenhjärtigt delar de med sig av sin väg in i sjukdomen men också av sin kamp för att komma tillbaka.

Frida Lindström